Personal Training Ready

Energie behouden tijdens lange werkuren

Wat is PT READY?
Personal Training Ready is een nieuw ontwikkeld traject dat jou als het ware klaarstoomt voor een regulier Personal Training traject. Dit traject is opgetuigd door Tim, die met een schat vol aan expertise vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut precies weet wat veel voorkomende knellingen zijn in het mensenlijk lichaam. Nu zien we vaak tijdens trainingen dat klanten her en der nog wel eens moeite hebben met bepaalde oefeningen. Door middel van de focus te leggen op de stabiliteit, mobiliteit en coördinatie in het Personal Training Ready traject worden deze knelpunten voorkomen en is de kans op blessures in een later stadium nihil. Op deze manier kan jij zonder enig moeite een regulier traject starten.

Waarom is het raadzaam het PT READY traject af te leggen?
Personal Training kan erg intensief zijn. Met name na een periode van (langdurige) rust kan het gat tussen rust en personal training erg groot zijn. PT READY bereidt jou dus voor op personal training waardoor de kans op (terugkerende) blessures verkleind wordt. Daarnaast biedt het zekerheid voor zowel jou als de Personal Trainer dat het volgen van de trainingen met daarbij horende oefeningen verantwoord zijn. Door het PT Ready traject af te leggen, wordt het voor ons duidelijk waar er nog het meeste winst te behalen valt. Hier kunnen we doelgericht op in spelen, waardoor er later sneller resultaat zal worden geboekt.

Het traject:
Het traject zal, afhankelijk van de persoon, 4 tot 6 weken in beslag nemen. Per week zal er 1 sessie van een uur zijn. Er zal er een specifieke intake plaatsvinden om de stabiliteit, coördinatie en mobiliteit te beoordelen. Tijdens de volgende sessies zullen er gerichte oefeningen/mobilisaties worden gedaan om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Ook zal er oefenstof worden aangereikt die thuis toegepast kan worden om het traject te versnellen.

Tim zal aan de hand van verschillende specifieke oefeningen en tests jouw stabiliteit, mobiliteit en coördinatie bepalen. Dit gaat van oefeningen voor de romp tot aan het enkelgewricht. Het gehele lichaam zal hierbij onder de loep worden genomen om zo in een later stadium zo gericht mogelijk te kunnen werken richting jouw doelstellingen!

Wil jij eindelijk graag jouw gewenste doelstellingen behalen maar ben je nog niet geheel bekend met Personal Training? Dan is het zeer raadzaam om een Personal Training Ready traject aan te gaan. Specifiek, doelgericht en het vermindert de kans op blessures. Daarbij zal Tim vanuit zijn vakgebied jou zo goed mogelijk coachen en bijsturen waar nodig. Hierdoor leren wij, maar ook zeker jij, je lichaam beter kennen. Zo kunnen we doelgerichter te werk gaan. Interesse? Het traject bedraagt 299,- euro per maand.

 

Vragen en of opmerkingen? Weet ons te vinden!